Organizacija

Centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju - Eko centar je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu u Srbiji. Eko centar je jedna od najstarijih organizacija civilnog društva u Srbiji, a osnovala ju je krajem 80-ih godina XX veka grupa profesora i studenata sa Fakulteta političkih nauka. Od početka je fokus delovanja bio na društvenim aspektima zaštite i unapređenja životne sredine i odriživog razvoja.Eko centar se bavi različitim aktivnostima, od naučnih, preko obrazovnih do javnih kampanja i akcija.

Misija

Eko centar želi da unapredi stručno znanje i prihvatanje javnosti različitih ekoloških tema. Najvažnije aktivnosti su razmena informacija, ideja, iskustava i podizanja svesti što se postiže različitim metodama od naučnih istraživanja, programa obuke, obrazovnih programa do javnih kampanja i akcija.

Oblasti kojima smo se bavili:

- Obrazovanje za održiv razvoj
- Izdavaštvo iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada
- Učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu
- Ućešće javnosti u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima
- Bezbednost hrane i održiva poljoprivreda
- Održiv transport i saobraćaj
- Kulturno-istorijska i prirodna baština i nasleđe
- Vrednosti održivog razvoja
- Upravljanje elektronskim otpadom
- Međunarodna saradnja

Konferencije, debate, okrugli stolovi, projekti i radionice

- Organizovanje međunarodne konferencije o ekologiji, politici i ekološkim NVO u istočnoj Evropi, u saradnji sa Institute for Ecological Studies iz Londona i Institut fur Umweltpolitik iz Bona;
- Jugoslovenska konferencija o ekološkom obrazovanju; Predstavljanje glavnih evropskih ekoloških nevladinih organizacija u Beogradu;
- Organizacija ekoloških debata 1999 i 2000. godine o ekologiji i religiji, potisnutom civilnom društvu, ekologiji i tehnologiji, biogenetici, ekologiji i etici, ekologiji i društvu itd.
- U oblasti obrazovanja, organizovali smo i vodili preko sto dvodnevnih trening seminara o zdravlju i ekološkom obrazovanju za psihologe, pedagoge i nastavnike u osnovnim i srednjim školama i vrtićima širom zemlje;
- Mnogobrojni okrugli stolovi organizovani su na različite teme kao što su organska poljoprivreda, pripremanje zdrave hrane i druge teme;
- Organizacija i realizacija projektata. Podrška lokalnim ekološkim inicijativama.
- Predstavljanje zaštićenih stabala u Beogradu.
- Eko centar je od 2001. godine partner nemačkoj vladinoj organizaciji InWEnt (Internationale Entwicklung und Weiterbildung danas GIZ) organizovao je odabir 10 stipendista (i pripremne seminare) za oblast upravljanje životnom sredinom za 9 mesečnu profesionalnu praksu u nemačkim preduzećima i instritucijama.
- Eko centar od 2004. godine izdaje stručni časopis »Svet rada«, časopis za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za jugoistočnu Evropu
- U okviru priprema NVO za međunarodnu konferenciju »Životna sredina za Evropu«, Eko centar je bio predsedavajući grupe »Vrednosti za održiv razvoj«
- Zajedno sa Sekretarijatom za životnu sredinu Eko centar je učestvovao u akcijama »Očistimo obale Beograda« i »Evropski dan bez automobila«.
- Projekat »Pravo na Beograd« održivi transport i saobraćaj u okviru SECTOR II programa REC-a, i Švedske organizacije SIDA sa Mladim istraživačima Srbije i Mladim arhitektama
- Mali Ekolog Vračara, Starog grada i Surčina, izdavanje časopisa i radionice sa decu predškolskih i školskih ustanova ovih beogradskih opština
- Projekat »Zainteresovani za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara, uključiti, povezati, ojačati« u okviru SENSE 1 programa REC-a i SIDA-e u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije i CINA
- Projekat »Zainteresovani za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara » - 3 ZA u okviru SENSE 2 programa REC-a i SIDA-e u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije i CINA.
- Projekat »Prenošenje isukustava između zemalja Višegradske grupe i malih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji« sa Mladim istraživačima Srbije, Juniperom, CEEWeb-om, Finansiranom od strane Ministarstva spoljnih poslova Koreje, Evropske Komisije i Višegradskog fonda

Ekološka edukacija i treninzi

Eko centar promoviše edukaciju koja je prilagođena multikulturalnoj, međuzavisnoj i promenljivoj prirodi savremenog trenutka, kroz razvoj kurikuluma, istraživanje i edukaciju nastavnika. Delujući širom Srbije i Crne Gore, Eko centar je postao nacionalni centar za promovisanje globalne perspektive ekološkog obrazovanja. Jedna je od retkih organizacija u zemlji koja nudi seminare za globalno ekološko obrazovanje. U obrazovnim programima Eko centra stavlja se naglasak na promovisanje učeničkih i nastavničkih aktivnosti kojima se ohrabruje saradnja, interakcija i aktivno učešće. Treninge obeležava visok stepen participativnosti kojima se pruža inspiracija nastavnicima za dalji rad. Učesnicima seminara obezbeđuju se priručnici i drugi prateći materijal. Od 2004. do 2009. godine Eko centar održava dva puta godišnje radionice za decu predškolskog uzrasta i drugih razreda srednje škole na teritoriji gradskih opština Surčin i Stari Grad. Zajedno sa Mladim istraživačima Srbije, Eko centar je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje Grada Beograda organizovao eksperimentalnu primenu programa Saveta Evrope »Eko škole«, i učestvovao u organizaciji studijske posete naših obrazovnih eksperata Hrvatskoj.