Centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju

Rige od Fere 4 11000 Beograd

Tel/Fax. 011 2910-702

Dejan Zagorac 064 1385 171
Jelena Bjegović 064 5102 552

E-mail: ekocentar@zaprokul.org.rs