Eko centar želi da unapredi stručno znanje i prihvatanje javnosti različitih ekoloških tema. Najvažnije aktivnosti su razmena informacija, ideja, iskustava i podizanja svesti što se postiže različitim metodama od naučnih istraživanja, programa obuke, obrazovnih programa do javnih kampanja i akcija.

Oblasti kojima smo se bavili:
- Obrazovanje za održiv razvoj
- Izdavaštvo iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada
- Učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu
- Ućešće javnosti u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima
- Bezbednost hrane i održiva poljoprivreda
- Održiv transport i saobraćaj
- Kulturno-istorijska i prirodna baština i nasleđe
- Vrednosti održivog razvoja
- Upravljanje elektronskim otpadom
- Međunarodna saradnja

Nacionalna priznanja iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Uputstvo autorima