Kao deo aktivnosti Eko centra na podizanju ekološke svesti dece i mladih Eko centar izdaje časopis za ekološki radoznalu decu Mali ekolog. U časopisu se na deci zanimljiv i orihvatljiv način opisuju osnovni pojmovi životne sredine kao što su biodiverzitet, upravljanje otpadom, saobraćaj, zaštićena prirodna dobra i slično.

U časopisu se prikazuju i održeni geografski pojmovi i znamenitosti pojedinih delova grada, čime se kod najmlađih razvija identifikacija sa svojim okruženjem. Do sada je objavljeno nekoliko brojeva Malog ekologa uz finansijsku podršku gradskih opština Vračar, Stari grad i Surčin.