Prenošenje iskustva Višegradskih zemalja o malim porodičnim poljoprivrednim domaćinstvima i zaštiti prirode u Srbiju

Cilj projekta je da se mala porodična poljoprivredna domaćinstva, posebno ona koja se nalaze u područjima Emerald mreže, promovišu kao nosioci proizvodnje, lokalne ekonomije i zaštite životne sredine.

Projekat će trajati do februara 2016. godine i obuhvata sledeće aktivnosti:
- podizanje kapaciteta ključnih aktera kroz obuke za trenere a potom i treninge u Srbiji;
- prenošenje iskustva iz Republike Češke i Republike Slovačke tokom studijskog putovanja;
- organizovanje promotivne konferencije; - širenje znanja i iskustva putem materijala sa obuka, internet stranica, vodiča koji će biti urađeni tokom projekta itd.
   

Trening “Razmena iskustava o malim poljoprivrednim gazdinstvima između zemalja Višegradske grupe (Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska) i Srbije”

3 - 4. Februar 2015.
Segedin, Mađarska

Cilj treninga je bio obuka učesnika iz Srbije koji će novostečena znanja i iskustva preneti široj ciljnoj grupi tokom lokalnih treninga. Učesnici su bili u prilici da čuju niz interesantnih predavanja i iskustva iz zemalja EU o: malim poljoprivrenim gazdinstvima i njihova koristi za društvo i očuvanje prirode, organskoj poljoprivredi, nacionalnom zakonodavstvu o poljoprivredi i zaštiti prirode u Srbiji sa posebnim osvrtom na Emerald mrežu i zaštićena područja, zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU i razvoja malih farmi u EU, mreži EU Natura 2000 - koristi i mogućnosti za poljoprivredu u zemljama Višegradske grupe i brojnim drugim temama.
Učesnici su, takođe, bili u prilici da posete malo poljoprivredno gazdinstvo u Pustaseru. 
Prezentacije sa obuke možete preuzeti na sledećem linku
 

  Projekat je podržao Međunarodni Višegrad Fond i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Koreje.

Program konferencije