Projekat

Poboljšanje uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji
Glavni cilj projekta: Pojačati uticaj organizacija civilnog društva u Regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesu donošenja politika i reformama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana
Specifični ciljevi projekta: Stvaranje dinamičnog civilnog društva kroz umrežavanje, zastupanje, dugoročno strateško planiranje i ohrabrivanje ovih organizacija za njihovo uključivanje u proces donošenja odluka koje se tiču bezbednih i zdravih radnih mesta
Vođa projekta: Makedonsko udruženje za bezbednost i zdravlje na radu
Parteri projekta iz zemalja Zapadnog Balkana
Projekt parter u Srbiji: Eko centar
Projekt koordinator u Srbiji: Dejan Zagorac
Asistent projekta u Srbiji : Jelena Bjegović
Trajanje projekta: 46 meseci
Facebook nalog : zastiti zastitnike
Vremenski period : 1.02.2020. do 30.11.2023
Projekat finansira Evropska unija
Link ka projektu

Izveštaj o nacionalnim Savetima i procena rizika Covid19